Contact

Office

Nanded Jilha Maheshwari Sabha,
C/O Dainik Prajawani, Industrial Estate,
Shivaji Nagar, Nanded.

Maharashtra, India

Call/Email Us

Shri Govardhan Rameshwarji Biyani
Mob. No. - 9823125556
Email - nandedmahesh555@gmail.com

Shri Govind Ghanashyamdasji Mundada
Mob. No. - 9823120555
Email - mundada_mundada@yahoo.com